Slider HU
Slider D 2
Slider D 3
Slider D 4
Slider D 5
previous arrow
next arrow
PV_GoogleAds_1200px x 1200px_1
PV_GoogleAds_1200px x 1200px_2
PV_GoogleAds_1200px x 1200px_3
PV_GoogleAds_1200px x 1200px_4
PV_GoogleAds_1200px x 1200px_5
previous arrow
next arrow

ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Plasmavita Healthcare II GmbH, Garnisongasse 4/12, 1090 Bécs, FN 508251 d, telefon: (+43) 1 361 822 211, e-mail: office@plasmavita.at (a továbbiakban: “Mi” vagy “Felelős fél”). Rólunk további információkért lásd: https://plasmavita.at/impressum/.

Tiszteletben tartjuk és védjük az Ön (a továbbiakban: “Érintett fél”) adatvédelemhez és magánélethez való jogát, és megteszünk minden törvényileg előírt intézkedést a kezelt személyes adatok védelme érdekében. Az adatvédelmi törvény értelmében mi vagyunk a „felelős személy” az Ön alább leírt személyes adatainak feldolgozási tevékenységei tekintetében, amikor felkeresi weboldalunkat, vagy (potenciális) plazmadonorként kapcsolatba lép velünk.

A fenti elérhetőségeken bármikor felteheti nekünk az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit, vagy érvényesítheti érintett jogait. Adatvédelmi munkatársaink elérhetősége:

consigma Management Consulting GmbH

Servitengasse 11/5+7
1090 Bécs
datenschutz@plasmavita.at.

Az érintett jogainak érvényesítésével kapcsolatos írásbeli megkereséseket, kérelmeket német nyelven kell benyújtani. Felhívjuk figyelmét, hogy a felelős személy válaszleveleit, iratait stb. német nyelven is elküldjük Önnek.

Mindenekelőtt ránk és munkatársainkra az adatvédelmi törvény szigorú előírásain túl egyéb törvényi titoktartási kötelezettségek, így különösen a Vérbiztonsági törvény is vonatkoznak.

Ennek eredményeként ebben az adatvédelmi tájékoztatóban az iSd Art 13 f DSGVO gyorsan és egyszerűen áttekintést kaphat arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen célból és milyen jogalapon dolgozunk fel Öntől.Tájékoztatjuk továbbá adatainak (lehetséges) címzettjeiről és az adatvédelmi törvény szerinti jogairól, az ún. érintettek jogairól.

A használt főnevek nem-semlegesek, ezért egyaránt tartalmazzák a nőnemű és a hímnemű alakot.

 1. AZ Ön plazmaadományának szerződéses feldolgozása

1.1. „Személyes adatok feldolgozása érdeklődés, időpontok egyeztetése és a plazmaadási folyamat helyszíni megszervezése céljából, ideértve a keresztnév és a vezetéknév első betűinek megjelenítését a plazmaadó központban található donorirányító rendszer képernyőin (az általunk üzemeltetett központok: https://plasmavita.at , valamint adatcsere más adományozó központokkal az adományozó védelme érdekében, ideértve az automatikusan létrehozott és archivált szöveges dokumentumokat (pl. levelezés) ezekben az ügyekben” az alábbi személyes adatokat dolgozzuk fel:

A (potenciális) adományozóktól az érdeklődésig:

 • Az Ön által megadott adatok (név, érdeklődés) és
 • minden általunk generált adat (érdeklődési és információs dokumentáció),

amelyeket három évig személyhez kötve tárolunk (ok: információkkal kapcsolatos esetleges kártérítési igények).

A (potenciális) adományozóktól a (megállapodott) adományokig:

 • Az Ön által megadott adatok (név, cím, nem, születési idő, a donor kérdőívben szereplő adatok), továbbá
 • minden általunk generált adat (találkozók (előzményei), beleértve az esetleges donorkizárási dokumentumokat, donorazonosító adatokat (beleértve a donorszámot, a donorkártya adatait/fényképét és a hivatalos fényképes igazolványt, aláírópaddal rögzített aláírási mintát), a szerződési dokumentumok dokumentációját (ideértve a vérbiztonsági törvényt), minden meglévő laboratóriumi eredményt (beleértve a donor minden értékinformációját), költségtérítések és prémiumok számítási és számlázási adatait, más (lásd alább) adományozó központokba érkező és onnan érkező donorok adatait),

amelyeket hét évig személykez kötve e célból tárolunk (ok: társasági és adójog szerinti tárolási kötelezettség).

Az adományozó által megadott adatokra az említett célokra vagy a szerződés megkötéséhez szükségesek, és azokat a társasági és adójog írja elő. Az adatok megadása nélkül nem adható információ, nem dokumentálható, és nem végezhető plazmaadományozás.

1.2. A feldolgozás a szerződés teljesítése alapján történik (6. bek. a GDPR 1. bekezdésének b) pontja, valamint az azonosítási adatok vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak lehetséges kezelése tekintetében a 9. cikk (2) bekezdés g), h) pontjával (a (3) bekezdéssel összefüggésben), i) összefüggésben a vérbiztonsági törvény 11. szakaszával, beleértve a véradókról szóló rendeletet és a járványtörvényt).

1.3. Nincs automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotás az adatvédelmi törvény 22. cikk 1. és 4. bekezdése alapján.

1.4. Az Ön személyes adatainak a feldolgozása kizárólag az EU-n belül történik.

1.5. Az alábbi személyeknek (a GDPR értelmében vett címzettek) lehet hozzáférésük a megnevezett adatokhoz, illetve hozzájuk lesznek továbbítva ezek a fentnevezett adatok, így szolgáltatóink szerződésben kötelesek szigorúan betartani az adatvédelmi előírásokat:

 • Az ebps logistics GmbH, Alserbachstraße18, 1090 Wien minden adatkategóriát megkap informatikai infrastruktúránk üzemeltetése céljából.
 • Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Ireland, akik megkapják a levelezések adatkategóriáit az Office365 üzemeltetése céljából.
 • A Grifols Worldwide Operations Ltd, Grange Castle Business Park, Grange Castle, Clondalkin Dublin 22, Írország, mint a plazma átvevője megkapja a donorszám, a laboratóriumi vizsgálatok és a donorblokkolás okának adatkategóriáit a már szállított plazmák azonosítása céljából olyan donorok esetében, akinek a tesztje egy adott kórokozóra pozitív.
 • Adótanácsadóink az adójog szempontjából releváns adatkategóriákat megkapják a könyvelés, valamint az adóbevallások, éves beszámolók készítése céljából.
 1. Vérbiztonsági törvény alapján történő adatfeldolgozás

2.1. A Vérbiztonsági Törvény és a kapcsolódó szabályozás értelmében a következő személyes adatok kezelésére vagyunk kötelesek „a plazmaadományozás jogi dokumentációja, beleértve a donorazonosítót is, a teljes nyomon követhetőség érdekében, valamint a jogi okokból történő kapcsolatfelvétel” céljából:

Az adományozóktól:

 • Az Ön által megadott adatok (név, születési idő, nem és állandó lakcím, állampolgárság, valamint ezen adatok változása, a donor kérdőívben szereplő adatok, a donorkártyán szereplő adatok (beleértve a fényképet is), valamint
 • az általunk generált adatok (a donor írásbeli hozzájárulásának dokumentációja, tájékoztató dokumentáció, donorkártyán lévő dokumentáció (törvényben előírt azonosítás), anamnézis, plazmaadományozásra vonatkozó adatok (beleértve az egyes folyamatlépések időbélyegzőjét is), az orvosi vizsgálat dátuma és eredménye alkalmassági vizsgálat, bármely donor kizárási dokumentáció, bármilyen (súlyos) incidens (beleértve a bejelentési dokumentációt is), laboratóriumi vizsgálatok adatai, a donor értékinformációihoz szükséges adatok, orvosi eszközökre és diagnosztikára vonatkozó dokumentáció, végző munkatársaink adatai),

melyek e célból személyhez kötötten legfeljebb 30 évig kerülnek tárolásra (ok: a vérbiztonsági törvény szerinti tárolási kötelezettség).

Az Adományozótől kért adatok megadását törvény írja elő, és a fent említett célokhoz szükséges. Az adatok megadása nélkül nem adományozható plazma.

2.2. A feldolgozás a törvényi felhatalmazás vagy jogi kötelezettség alapján történik (9. cikk (2) bekezdés g), h) pont (a (3) bekezdéssel összefüggésben), i) a (különösen a 11. § f) pontjával összefüggésben), Vérbiztonsági törvény, beleértve a Véradókról szóló rendeletet és a Járványtörvényt).

2.3. Nincs automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotás az adatvédelmi törvény 22. cikkelyének 1. és 4. bekezdését.

2.4. Az Ön személyes adatainak a feldolgozása kizárólag az EU-n belül történik.

2.5. Az alábbi személyeknek (a GDPR értelmében vett címzettek) lehet hozzáférésük a megnevezett adatokhoz, illetve hozzájuk lesznek továbbítva ezek a fentnevezett adatok, így szolgáltatóink szerződésben kötelesek szigorúan betartani az adatvédelmi előírásokat:

Az ebps logistics GmbH, Alserbachstraße18, 1090 Bécs minden adatkategóriát megkap informatikai infrastruktúránk üzemeltetése céljából.

RKHT Steve Rückhardt, Schulstraße 29, 07552 Gera marketingtevékenységekhez kap donoradatokat.

Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Ireland, akik megkapják a levelezések adatkategóriáit az Office365 üzemeltetése céljából.

A Grifols Worldwide Operations Ltd, Grange Castle Business Park, Grange Castle, Clondalkin Dublin 22, Írország, mint a plazma átvevője megkapja a donorszám, a laboratóriumi vizsgálatok és a donorblokkolás okának adatkategóriáit a már szállított plazmák azonosítása céljából olyan donorok esetében, akinek a tesztje egy adott kórokozóra pozitív.

 1. Marketing

3.1. “Marketinganyagok küldéséhez szükséges adatok feldolgozása” céljából az alábbi személyes adatokat kezeljük:

A Plasmavita marketing címzettjétől:

 • Az Ön által megadott adatok (név, cím, nyelv és esetleges megjegyzések, hozzájáruló vagy visszavonó nyilatkozatok) és
 • az általunk generált adatok (beleegyezés vagy visszavonás dokumentációja, szállítási előzmények),

amelyeke személyhez kötötten e célból a visszavonásig, majd három évig kerülnek tárolásra(ok: a kiszállítástól a visszavonásig bármilyen igény).

3.2. Az alábbi személyes adatokat az „online marketing, különösen a közösségi média céljára történő adatkezelés” céljából kezeljük – a Facebookon lásd még a 6. pontban található információkat:

Az online marketing ajánlásaiból (= adományozók hozzájárulása után):

 • Az Ön által megadott adatok (név, cím, nyelv és esetleges megjegyzések, hozzájáruló vagy visszavonó nyilatkozatok) és
 • az általunk generált adatok (beleegyezés vagy visszavonás dokumentációja, online marketing előzmények),

amelyek személyhez kötötten e célból a visszavonásig, majd három évig kerülnek tárolásra (ok: a kiszállítástól a visszavonásig bármilyen igény).

3.3. Az adatokat a fent említett célokra kell megadni, és a hozzájáruláshoz és a visszavonáshoz szükséges dokumentációt törvény írja elő. Az adatok megadása nélkül nem adományozható plazma.

3.4. Az adatkezelés a hozzájárulás alapján történik, amely bármikor visszavonható (6. bek. 1 lit. a Adatkezelési törvény vagy az elektronikus hírlevél TKG 107. §-a). A hozzájárulás a következőképpen adható meg: személyesen, postai úton, a weboldalon vagy e-mailben az adott Plasmavita adományozó központnál.

3.5. Nincs automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotás az adatvédelmi törvény 22. cikkelyének 1. és 4. bekezdése alapján.

 1. Adathasználat a Plasmavita jelenlétével kapcsolatban a Facebookon és Instagramon (rajongói oldalak)

A Plasmavita jelenleg a következő Facebook és Instagram rajongói oldalakat üzemelteti:

 • https://www.facebook.com/plasmavitaVogau/
 • https://www.facebook.com/plasmavitaOberpullendorf
 • https://www.facebook.com/PlasmavitaBadRadkersburg

4.1 Az adatfeldolgozás célja és alkalmazási köre

Ha meglátogatja valamelyik rajongói oldalunkat, a személyes adatok ebben az összefüggésben kerülnek feldolgozásra – függetlenül attól, hogy regisztrálva van-e a Facebookon vagy sem. Ezen adatok tekintetében a Meta Platforms Ireland Ltd.-vel (“Facebook”) együttesen vagyunk adatkezelő az adatkezelési törvény 26. cikkének értelmében. A Facebook a feladatok és kötelezettségek szabályozása és elosztása érdekében közös felelősségvállalási megállapodást kötött minden rajongói oldal üzemeltetőjével az adatkezelési törvény 26. cikk értelmében (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum/). Nincs befolyásunk a Facebook használati feltételeire, adatvédelmi és sütire vonatkozó rendelkezéseire, illetve a Facebook által használt technikai eszközökre vagy feldolgozási tevékenységekre.

Konkrétan a Facebook úgynevezett cookie-kat gyűjt, amikor egy rajongói oldalt nyitnak meg (bővebb információ a 6. pontban található sütik feldolgozása). A sütik gyűjtésének egyrészt az a célja, hogy a Facebook folyamatosan fejleszthesse rendszereit, különös tekintettel a személyre szabott hirdetésekre. Másrészt lehetővé teszik a felhasználói adatok statisztikai célú kiértékelését, ami nagyon hasznos lehet a rajongói oldal üzemeltetője számára. Az ilyen értékelést a Facebook anonim formában elérhetővé teszi számunkra, mivel a rajongói oldal üzemeltetője vagyunk. Nekünk nincs hozzáférésünk a sütikben található személyes adatokhoz.

A Facebookkal ellentétben nem kapunk és nem dolgozunk fel semmilyen személyes adatot a rajongói oldalainkat meglátogató felhasználóktól (kivéve, ha a felhasználók kifejezetten kapcsolatba lépnek velünk, például üzenetet küldenek nekünk vagy megjegyzést írnak nekünk), kizárólag anonim statisztikai adatokat kapunk.

Példák a látogatásokkal kapcsolatos információkra:

 • Oldal- és lapnézetek: Információk arról, hogy az egyes lapok és gombok (pl. webhely, telefonszám, “útvonal tervezése” gomb) milyen gyakran jelentek meg vagy kattintottak rájuk; információ arról, hogy a látogató a rajongói oldal nevére vagy profilképére viszi-e az egeret, hogy megtekinthesse az oldal tartalmának előnézetét;
 • számítógépről vagy mobileszközről értéke el az információt;
 • külső linkek: Információ arról, hogy milyen gyakran jöttek az emberek a Facebookon kívüli webhelyről a Plasmavita Facebook rajongói oldalára mutató hivatkozáson keresztül.

A Facebook általi (személyes) adatok feldolgozásával, különösen a harmadik országokba történő továbbítással kapcsolatos információk a Facebook adatvédelmi nyilatkozataiban találhatók (https://www.facebook.com/privacy/explanation és https://www.facebook.com/policies/cookies/). Erre nincs befolyásunk.

4.2 Jogalapok

A feldolgozás a szerződés teljesítése alapján történik (adatvédelmi törvény 6. bek. 1. cikk b) pontja, nevezetesen a Plasmavita Facebook rajongói oldal látogatója és a Facebook között (szintén javára), vagy hozzájárulás alapján létrejött a Facebook felhasználóra vonatkozó Facebook felhasználói szerződés (adatvédelmi törvény 6. bek. 1. b ) (szintén a mi javunkra), ahol a visszavonást nem tudjuk befolyásolni.

4.3 A tárolás időtartama, az adatok törlése

A Facebook által beállított sütiket a cookie-k beállításától vagy frissítésétől számított két évig lesznek tárolva. A mentett sütiket bármikor törölheti a böngésző beállításaiban. A cookie-k beállítását általában előzetesen is letilthatja böngészője beállításaiban.

4.4 Adathasználat a Plasmavita Facebook és Instagram (rajongói oldalak) oldalakon megjelenésével kapcsolatban

A 4.1 pontban leírtak szerint csak a rajongói oldalainkról származó anonim statisztikákat dolgozunk fel, és semmilyen befolyásunk nincs a statisztikák alapjául szolgáló személyes adatok Facebook általi feldolgozására. Az (5. pontban leírt) Ön, mint érintett jogainak érvényesítéséhez forduljon közvetlenül a Facebookhoz:

Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Canal Grande Harbour
Dublin 2 Írország.
https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. Tájékoztatás az érintettek adatvédelmi jogairól

5.1. Hozzájárulás visszavonásának joga: Ha adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik, Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni anélkül, hogy ez befolyásolná a hozzájárulása alapján végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonásig. Az Ön egyéni beleegyező nyilatkozatainál a visszavonás folyamatai le vannak írva. Az egyéni hozzájárulások visszavonásáról a fent megadott elérhetőségeken is bármikor nyilatkozhat.

5.2. Tájékoztatáshoz való jog: Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e; ebben az esetben Önnek joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz (a feldolgozás tárgyát képező személyes adatok másolatához), valamint a következő információkhoz: (a) az adatkezelés céljai; (b) a feldolgozott személyes adatok kategóriái; (c) azon címzettek vagy a címzettek kategóriái, akik a személyes adatokhoz hozzáfértek vagy hozzá fognak férni; (d) ahol lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időtartam meghatározásához használt kritériumok; (e) az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, vagy az általunk végzett adatkezelés korlátozásához, illetve az ilyen adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog megléte; (f) a felügyeleti hatósághoz benyújtott fellebbezési jog fennállása; (g) ha a személyes adatokat nem Öntől gyűjtötték, az adatok eredetére vonatkozó összes rendelkezésre álló információ; (h) automatizált döntéshozatal (nem)léte, beleértve a profilalkotást. Ebben az esetben másolatot adunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztrációs költségeken alapuló észszerű díjat számíthatunk fel. Ha a kérelmet elektronikusan nyújtja be, az adatokat szabványos elektronikus formátumban kell megadnunk, kivéve, ha Ön másként rendelkezik.

5.3. Helyesbítéshez és törléshez való jog: Önnek jogában áll kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljait figyelembe véve, jogában áll a hiányos személyes adatok kiegészítését kérni, akár kiegészítő nyilatkozat útján is. Továbbá jogában áll követelni az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, mi pedig kötelesek vagyunk haladéktalanul törölni a személyes adatokat az alábbi okok bármelyike esetén: (a) A személyes adatok olyan célokra lettek gyűjtve vagy felhasználva, amelyek feldolgozására már nincs szükség. (b) Visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. (c) Sikeresen tiltakozik (lásd alább) a feldolgozás ellen. (d) A személyes adatokat jogellenesen kezelték. (e) A személyes adatok törlése szükséges a ránk háruló jogi kötelezettség teljesítéséhez. (f) A személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték (egy gyermek hozzájárulása). A törléshez való jog egyáltalán nem áll fenn, ha az adatkezelés a jogi kötelezettségünk teljesítéséhez és/vagy jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult kérni tőlünk az adatkezelés korlátozását, ha az alábbiak valamelyike fennáll: (a) Ön vitatja/vitatta a személyes adatok pontosságát azon időn belül, amíg lehetőségünk van a személyes adatok pontosságát ellenőrizni, (b) az adatkezelés jogellenes, és Ön tiltakozott a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett a személyes adatok felhasználásának korlátozását kérte; (c) már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de Ön a megfelelően indokolt nyilatkozatát követően igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy (d) Ön kijelenti, hogy tiltakozik az adatkezelés ellen, amellyel a korlátozás mindaddig tart, amíg még nem határozták meg, hogy a mi jogos indokaink felülírják-e az Önét. Ha az adatkezelést korlátozták, ezek a személyes adatok – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére vagy fontos közérdekből használhatók fel az Európai Unió vagy egy tagállama esetében. Ha Ön elérte a feldolgozás korlátozását, a korlátozás feloldása előtt értesítjük Önt erről.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog: Ha az adatkezelés valamilyen hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált eljárással történik, Ön jogosult arra, hogy az Ön által részünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, általános és gépileg olvasható formátumban megkapni. Az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokat tőlünk közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető.

5.6. Tiltakozási jog: Ön az Ön sajátos helyzetéből fakadó okokból bármikor jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok olyan kezelése ellen, amely egy közérdekű feladat elvégzéséhez vagy a gyakorlásához szükséges vagy hatósági jogköre, hogy átruháztuk, vagy amely szükséges a mi vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelmében történő kifogás benyújtásához. Ezt követően a továbbiakban nem dolgozzuk fel a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos indokait, amelyek meghaladják az Ön érdekeit, jogait és szabadságjogait, illetve ha az adatkezelés jogi igények előterjesztését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja. Ha személyes adatok kezelése közvetlen reklámozás céljából történik, Önnek jogában áll bármikor tiltakozni személyes adatainak ilyen reklámozás céljából történő kezelése ellen. Ha tiltakozik a direkt marketing célú adatkezelés ellen, a személyes adatokat a továbbiakban nem kezeljük e célból.

5.7. A felügyeleti hatósághoz beadott panasztétel joga: az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül Önnek joga van panaszt tenni felügyeleti hatóságnál, különösen abban a tartózkodási helyén, vagy a munkavállalási országában, vagy ott, ahol feltételezett jogsértés történt, amennyiben úgy véli, hogy az Ön személyes adataira vonatkozó adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat. Az osztrák adatvédelmi hatóság (DSB) a következő címen érhető el: Barichgasse 40-42, 1030 Bécs, telefon: +43 1 52 152-0, e-mail: dsb@dsb.gv.at, https://www.dsb.gv. at.


6. Google Maps

A feldolgozás típusa és felhasználási területe
A Google Maps térképszolgáltatást útvonaltervek létrehozásához használjuk . A Google Maps a Google Ireland Limited által nyújtott szolgáltatás, amely térképet jelenít meg a weboldalunkon. Amikor Ön a weboldalunkon hozzáfér ehhez a tartalomhoz, kapcsolatot létesít a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) szervereivel, amelynek során az Ön IP-címe és esetleg a böngésző adatai, például a user agent (felhasználói program) továbbításra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag a fent említett célokból, valamint a Google Maps biztonságának és funkcionalitásának fenntartása érdekében dolgozzuk fel.

Cél és jogalap
A Google Maps használata az Ön hozzájárulásán alapul, az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk. 1 bekezdésének és a Távközlési telemédia adatvédelmi törvény  § 25 para. 1 bekezdésének megfelelően.

A személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba, különösen az USA-ba kívánjuk továbbítani. Azokban az esetekben, ahol az Európai Bizottság nem hozott megfelelőségi határozatot (pl. az USA-ban), az adatok fogadóival más megfelelő garanciákban állapodtunk meg az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 44-es rész értelmében. GDPR alapján állapodtunk meg. Hacsak a rendelet másként nem rendelkezik, ezek az EU Bizottság standard szerződési záradékai, a 2021. június 4-i (EU) 2021/914 végrehajtási határozatnak megfelelően. Ezen a linken tekintheti meg az általános szerződési feltételeket: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=HU .

Ezenkívül, az ilyen harmadik országba történő adattovábbítás előtt az Ön hozzájárulását be kell szereznünk a GDPR  49. rész 1. mondat 1. része alapján, amelyhez Ön a Hozzájárulás-kezelőben (vagy más űrlapokon, regisztrációkon stb.) adja hozzájárulását. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik országba történő adattovábbítás esetén olyan kockázatok merülhetnek fel, amelyek részletesen nem ismertek (pl. a harmadik ország biztonsági hatóságai által végzett adatfeldolgozás, amelynek pontos felhasználási területét és Önre való következményeit nem ismerjük, és amelyre nincs befolyásunk, és amelyről Ön esetleg nem szerezhet tudomást).

Tárolási időszak
A feldolgozott adatok konkrét tárolási idejét tőlünk független. A Google Ireland Limited határozza meg azt. További információ a Google Maps adatvédelmi szabályzatában található: https://policies.google.com/privacy

Felülvizsgálat dátuma: 2022. november

KAPCSOLAT

PLASMAVITA

HEALTHCARE II GMBH

A bécsi székhelyű Plasmavita Healthcare II GmbH az emberi vérplazma kinyerésére és további gyógyszeripari feldolgozására szakosodott modern vállalat.

A Plasmavita jelentős szerepet játszik a plazmaadásban és ezáltal a betegellátásban.

GYAKORI

KÉRDÉSEK

Kérdése van a Plasmavitával vagy általában a plazmaadással kapcsolatban? A válaszokat itt megtalálja.

További információkért kérjük, hogy kérdéseit közvetlenül a Plazaközpontban tegye fel.

© 2024 PLASMAVITA HEALTHCARE II GMBH     IMPRESSZUM      ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK